Thảo luận về nghị định 19/2015/NĐ-CP

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình mới đọc qua nghị định 19/2015/NĐ-CP vừa ban hành, vì đang làm trong doanh nghiệp nên mình chỉ xét đến các vấn đề của nghị định liên quan tới doanh nghiệp.
Cụ thể, mình có một vài thắc mắc về giấy xác nhận hệ thống quản lý môi trường như sau:
Vấn đề thứ nhất, theo khoản 2 điều 25 nghị định 19/2015/NĐ-CP

Cơ sở có giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 còn hiệu lực do tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định của pháp luật cấp không phải thực hiện xác nhận hệ thống quản lý môi trường.

Vậy những cơ sở chưa có chứng nhận ISO 14001 và thuộc đối tượng phải thực hiện giấy xác nhận hệ thống quản lý môi trường (Phụ lục II-nghị định này) nhưng không muốn làm giấy xác nhận hệ thống quản lý môi trường này mà thay thế bằng giấy chứng nhận ISO 14001 được không? Trong trường hợp này thì chứng nhận ISO 14001 có thay thế được cho giấy xác nhận hệ thống quản lý môi trường không?
Vấn đề thứ hai, theo điều 26 nghị định này quy định về thời điểm thực hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường
1. Các cơ sở đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường lần đầu chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
2. Các cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường lần đầu sau khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được 12 tháng nhưng không quá 24 tháng kể từ thời điểm cơ sở tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.


Như vậy theo mình hiểu là những cơ sở nào đi vào hoạt động phải có giấy xác nhận hệ thống quản lý môi trường trước ngày 1/4/2016.
Còn lại, cơ sở nào đã hoạt động từ 1 năm đến dưới 2 năm thì chưa cần làm gấp, vì chưa có thời hạn xác định cụ thể.
Không biết mình hiểu như vậy có đúng không nhỉ?

Trên đây là những thắc mắc của mình, bạn nào có vấn đề thắc mắc về nghị định 19/2015/NĐ-CP thì mình vào topic này để bàn luận cho xôm tụ nhé, he he:);):p
 

caubecalifornia

Cỏ 4 lá
Bài viết
74
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng thắc mắc về việc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về MT - Điều 31 Đối tượng phải mua BH or trích lập Quỹ Dự phòng rủi ro theo Quy định của Pháp Luật - Khoản 1, C: Đối tượng lưu giữ, v/c và xử lý CTNH
Theo Điều 31 trên thì các cty phát sinh CTNH và có kho lưu giữ CTNH tạm thời thì có phải mua bảo hiểm or trích lập Quỹ dự phòng rủi ro hay không?
 

phamuyennhi

Cỏ 4 lá
Bài viết
78
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình cũng thắc mắc về việc mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về MT - Điều 31 Đối tượng phải mua BH or trích lập Quỹ Dự phòng rủi ro theo Quy định của Pháp Luật - Khoản 1, C: Đối tượng lưu giữ, v/c và xử lý CTNH
Theo Điều 31 trên thì các cty phát sinh CTNH và có kho lưu giữ CTNH tạm thời thì có phải mua bảo hiểm or trích lập Quỹ dự phòng rủi ro hay không?
Mình xin được trích nguyên văn điểm d, khoản 1, điều 31 trong nghị định như sau:
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau đây phải có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật:
d) Lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Bạn chú ý dòng chữ mình tô đậm nhé. Theo mình nghĩ phải đóng bảo hiểm và trích quỹ khi tổ chức đó là tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH, hàng nguy hiểm nhé. Còn cơ sở sản xuất phát sinh CTNH và có kho lưu giữ CTNH thì không cần
 

manhan

Mầm xanh
Bài viết
25
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
@phamuyennhi.: Mình cũng có thắc mắc 1 giống bạn Thắc mắc 2 của bạn:
Các cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường lần đầu sau khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được 12 tháng nhưng không quá 24 tháng kể từ thời điểm cơ sở tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Theo mình thì những đơn vị có hoạt động từ 1 năm đến dưới 2 năm thi cũng vẫn phải thực hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường.
 

caubecalifornia

Cỏ 4 lá
Bài viết
74
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình xin được trích nguyên văn điểm d, khoản 1, điều 31 trong nghị định như sau:
1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau đây phải có trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro theo quy định của pháp luật:
d) Lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

Bạn chú ý dòng chữ mình tô đậm nhé. Theo mình nghĩ phải đóng bảo hiểm và trích quỹ khi tổ chức đó là tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu giữ, vận chuyển và xử lý CTNH, hàng nguy hiểm nhé. Còn cơ sở sản xuất phát sinh CTNH và có kho lưu giữ CTNH thì không cần
Cảm ơn bạn @phamuyennhi
 

caubecalifornia

Cỏ 4 lá
Bài viết
74
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
@phamuyennhi.: Mình cũng có thắc mắc 1 giống bạn Thắc mắc 2 của bạn:
Các cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải thực hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường lần đầu sau khi tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được 12 tháng nhưng không quá 24 tháng kể từ thời điểm cơ sở tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Theo mình thì những đơn vị có hoạt động từ 1 năm đến dưới 2 năm thi cũng vẫn phải thực hiện việc xác nhận hệ thống quản lý môi trường.
Đúng vậy, trừ trường hợp các cơ sở có giấy xác nhận ISO 14001 không cần thực hiện xác nhận hệ thống QLMT, nhưng phải lập cam kết, xác nhận tuân thủ đầy đủ ND tại Điều 27
 
scroll-topTop