tháp xử lý khí thải có nhiều bậc

nguyenthinh96

Cây công nghiệp
Bài viết
129
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tháp xử lý khí thải có nhiều bậc như vầy với mục đích là gì vậy

Để phun nước cho đều hơn thôi
Khi nước ra khỏi vòi phun thì được bắn ra rất mạnh khiến nước bị biến thành nhiều hạt nhỏ li ti và bay lung tung. Các hạt này sẽ dễ dàng bắt dính với các hạt bụi nhỏ có trong khí thải. Còn khi nước đã rơi vào phần tháp đệm rồi thi chỉ tao thành các giọt nước, màng nước thôi nên hiệu quả bắt dính bụi ít hơn.
Vì thế phải chia thành nhiều tầng, mỗi tầng có thể được lắp đặt các loại đệm khác nhau có tỷ lệ diện tích/m3 khác nhau phát triển từ thấp đến cao sẽ có các dạng đệm diện tích/m3 tăng dần. tạm cói như là lọc thô, bán tinh và tinh trong xử lý khí vậy.
 
scroll-topTop