Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thay đổi tên Công ty trong ĐTM

Habeo

New Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
vì theo nghị định 29 hướng dẫn về DTM thì trường hợp của bạn ko thuộc trường hợp phải lập lại DTM, cho nên bạn nên làm công văn xin xác nhận việc đổi tên của công ty và các thông tin về hoạt động lĩnh vực quy mô sản xuất ko có gì sai khác so với đtm cũ. Thân!!!
 
Top