thẻ an toàn điện

liendtm

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mọi người cho mình hỏi: Thông tư 31/2014 về huấn luyện an toàn điện quy định tùy từng điều kiện có thể huấn luyện an toàn điện theo thông tư này hoặc kết hợp huấn luyện về ATLĐ,VSLĐ,PCCC...Như vậy, trong trường hợp công ty mình kết hợp huấn luyện thì có phải cấp thẻ an toàn điện nữa không?
Người sửa chữa thiết bị điện trong doanh nghiệp có bắt buộc phải có thẻ an toàn điện không?
Mình cảm ơn!
 

phamjtam

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Láng ha
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có thể huấn luyện ATĐ kết hợp với huấn luyện ATVSLĐ, PCCC. Nhưng công ty vẫn phải cấp thẻ ATĐ
Theo Điều 4, chương II
Điều 4. Đối tượng được huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện
1. Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, xây lắp, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp, bao gồm cả treo, tháo, kiểm tra, kiểm định hệ thống đo, đếm điện năng; điều độ viên.
Vậy người sửa chữa TBĐ trong doanh nghiệp bắt buộc phải được huấn luyện ATĐ hàng năm và được cấp thẻ ATĐ
 
scroll-topTop