Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thêm Lò đốt và Lò nung có cần chỉnh sửa gì trong ĐTM

ngaymoi

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Doanh nghiệp của mình đã có giấy phép ĐTM, nhưng vừa rồi mới mua thêm một số thiết bị máy móc trong đó có Lò đốt và Lò nung, có bạn nào biết cho mình hỏi là có phải làm tiếp hay bổ sung để đưa những thiết bị này vào hoạt động mà vẫn tuân thủ đúng pháp luật không?
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Doanh nghiệp của mình đã có giấy phép ĐTM, nhưng vừa rồi mới mua thêm một số thiết bị máy móc trong đó có Lò đốt và Lò nung, có bạn nào biết cho mình hỏi là có phải làm tiếp hay bổ sung để đưa những thiết bị này vào hoạt động mà vẫn tuân thủ đúng pháp luật không?
Bạn ở đâu vậy? Nếu bạn ở Miền Trung/Tây Nguyên thì mình hy vọng được hợp tác với bạn.
 
Top