Thêm một doanh nghiệp xả thải “đầu độc” sông Đồng Nai

le thanh ly

Cây ăn trái
Bài viết
91
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cục Cảnh sát phòng, chống và bảo vệ môi trường (C49) đã phát hiện nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN Long Thành (thuộc Tổng Công ty Phát triển Khu công nghiệp Sonadezi) đang xả nước thải có mùi hôi nồng nặc ra rạch Bà Chèo, đổ ra sông Đồng Nai.
tìm hiểu tiếp nha:http://dantri.com.vn/c20/s255-505366/them-mot-doanh-nghiep-xa-thai-dau-doc-song-dong-nai.htm
 
scroll-topTop