Thêm một số văn bản pháp luật liên quan đến công việc nặng nhọc, độc hại. nguy hiểm

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Thông tư 16-LĐTBXH/TT về thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn đối với những người làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành
2. Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP của Chính Phủ
3. Quyết định 68/2008/QĐ-BLĐTBXH về Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ năm 1995 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
5. Quyết định 1629/LĐTBXH-QĐ năm 1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành
 

Đính kèm

 • 16-LDTBXH_TT_40608.doc
  9.5 KB · Lượt xem: 426
 • 04_2005_TT-BLDTBXH_52684.doc
  16.6 KB · Lượt xem: 388
 • 68_2008_QD-BLDTBXH_84721.doc
  2.1 MB · Lượt xem: 432
 • 1453_LDTBXH-QD_42040.doc
  343.5 KB · Lượt xem: 383
 • 1629_LDTBXH-QD_40315.doc
  876.5 KB · Lượt xem: 428
Sửa lần cuối:
scroll-topTop