Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Thí nghiệm Aerotan và UASB_nguyễn Đình Mãi

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thí nghiệm Aerotan và UASB

nước thải thí nghiệm được pha chứ không lấy trực tiếp từ nguồn thải vì nhưng các thông số đâuf vào cũng nói lên phần nào hiệu quả xử lí của aeroten_loại bể xử lí cổ điển.
Mục đích của việc mình post bài trên là để các bạn chưa có dịp thí nghiệm tham khảo thôi!
Cảm ơn bạn đã quan tâm!
 

Đính kèm

Top