Ứng dụng Gom Rác GRAC

thí nghiệm Jartest

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các pro cho mình hỏi khi làm thí nghiệm Jartest xác định loại chất keo tụ tối ưu, thí dụ như chất keo tụ sử dụng là phèn nhôm và phèn sắt, cùng liều lượng chất keo tụ, thì mình cần phài làm thí nghiệm pH tối ưu của hai loại phèn này trước rồi mới từ thí nghiệm pH tối ưu đó mình sẽ xét xem với ph tối ưu này và liều lượng phén như nhau thì cái nào keo tụ tốt hơn là chất ko tụ tối ưu, hay là mình phai lam mot thi nghiem khác trong đó hai loại phèn này sẽ được chỉnh về cùng pH, cho cùng liều lượng chất keo tụ mới xác định được loại chất keo tụ tối ưu. thanks
 

Snow_wolf

Active Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn phải tìm cả 2 giá trị pH và lượng chất keo tụ tối ưu riêng cho từng chất keo tụ.
So sánh kết quả mẫu nước sau keo tụ để đánh giá kết quả.
Nói chung là phải cùng ở mức pH/nồng độ tối ưu mới so sánh 2 chất keo tụ được
 
Top