Thiết bị lọc lại nước máy, nước đầu nguồn

congtythienson

Cây ăn trái
Bài viết
83
Nơi ở
Ha Noi
Website
locnuocthienson.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Do các yếu tố khách quan tại một số khu vực sử dụng nước máy nhưng chưa đảm bảo( nước vàng, không trong, có váng đục...). Vấn đề này đã được khắc phục nhờ các thiết bị lọc lại nước máy, nước đầu nguồn của công ty cổ phần công nghệ môi trường Thiên Sơn: web: www.locnuocthienson.com.vn
Các thiết bị này loại bỏ các cặn bẩn, canxi, côn trùng, rỉ sét, và các tạp chất khác lẫn trong nước giúp cho các thiết bị phòng tắm, máy nước nóng năng lượng mặt trời không bị đóng cặn ở bề mặt thu nhiệt làm tăng nhiệt độ thu nhiệt và tuổi thọ của các thiết bị Thông tin kỹ thuật: -Tuỳ vào nguồn nước của từng gia đình sẽ có thiết bị phù hợp:
Loại cốc lọc: Loại cốc 10inc, loại cốc 20inc, loại cốc béo...
Loại cột composit có sử dụng bơm đẩy...
Có nhiều cách lắp đặt phù hợp tuỳ theo nhu cầu của người sử dụng. Thông thường có các cách cơ bản được nhiều hộ gia đình ưa thích:
*Cách 1: Lắp đặt máy lọc ngay sau khi nước từ bề ngầm dưới đất lên (sau máy bơm đẩy) cho toàn bộ ngôi nhà
*Cách 2: Lắp đặt ngay tại nguồn nước đường ra của bể khi vào các thiết bị sử dụng nước
*Cách 3: Lắp vào trước đường nước cấp của các thiết bị sử dụng.
Các thiết bị này giá cả dao động tứ 400.000 đến 3000.000đ tùy loại. Các bạn có thể ghé thăm công ty Thiên Sơn để tham khảo thêm.
 

simdanang

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
images

B?n thân m?n,
Chúng ta dã cùng nhau bu?c sang nam m?i Nhâm Thìn, m?t nam c?c k? t?t d?p theo quan ni?m c?a phuong Dông. Nh?ng ngày d?u nam m?i, tôi chân thành g?i d?n B?n và gia dình nh?ng l?i chúc S?c Kho?, An Khang, Thành Công & May M?n - Xin chúc cho nh?ng gì B?n mo u?c hôm nay s? tr? thành s? th?t.
Nam nay B?n dã thi?t l?p nh?ng m?c tiêu cho mình trên con du?ng di d?n s? Th?nh Vu?ng chua?
Tôi có m?t tin t?t lành ? dây: B?n dang ? dúng noi dem d?n s? Th?nh Vu?ng và Giàu Có.
Ngày nay có r?t nhi?u ngu?i lao d?ng v?t v?, ngày qua ngày, nam qua nam d? mo u?c có du?c nh?ng chi?c xe d?i m?i hon, di?n tho?i nhi?u tính nang hon, m?t ngôi nhà to hon. H? mong mu?n có nhi?u ti?n hon d? th?c hi?n nh?ng di?u dó

Di?u này có dúng v?i B?N không?

N?u mu?n nh?ng di?u dó, t?i sao b?n l?i c?n ph?i v?t v?? T?i sao c?n ph?i cham ch? làm vi?c nhi?u hon m?i nam d? r?i v?n luôn nh?n du?c k?t qu? không nhu ý mu?n?

B?n m?n, ngày nay ngu?i ta không d? cao cách làm vi?c cham ch? n?a, ngu?i ta c? vu cho ki?u làm vi?c thông minh - nhu b?n dã bi?t: work smart, don't work hard! D? th?c s? giàu có, chúng ta ph?i Làm Giàu ch? không ch? là làm vi?c!

M?i th?c m?c hãy liên h? d? du?c gi?i dáp nhanh nh?t:
Mr. Khánh
Mã s? gi?i thi?u: 00MB000125
Email: vsim.0934225077@gmail.com
ID yahoo: anhngo8x
Skype: anhngo8x
DD: 0934225077
http://violet.vn/0934225077
 
scroll-topTop