Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thiết bị quan trắc không khí tự động

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Chào cả nhà!

Có ai làm về Trạm quan trắc không khí tự động cố định không???? (Vận hành và sửa chữa). Chỗ tui có mấy trạm mà chưa kiếm được chỗ nào bảo dưỡng, sửa chữa cả... Đang tìm chỗ nào có thể thực hiện được các công việc sửa chữa. Thanks
 
Top