Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

satannt

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
nha trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
@khanhhoang: cái đó là chèn tag để link tới bài dẫn khác.
Ms Bean:
1. Thiết bị tắm và rửa mắt khẩn cấp chỉ dành cho các CN làm việc ở môi trường bụi và hóa chất, không quy định số người được sử dụng.
2. Việt Nam không áp tiêu chuẩn cho mục này. Tuy nhiên Mẽo thì có ^^. Nếu cần thì bạn tham khảo ANSI Z358.1-2009.
Hiện nay, các Cty có liên quan đến hóa chất đều nên có để đáp ứng yêu cầu của OHSAS 18001.
 

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị

satannt

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
nha trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
À cũng nói thêm !
Thiết bị này chủ yếu chỉ được áp dụng cho các công ty "bị" audit liên tục như làm trong ngành dệt may, sản xuất gỗ, đóng tàu ...
Còn nếu ít "bị" audit, mình nghĩ nếu công ty có điều kiện thì trang bị còn không thì chỉ cần các thiết bị rửa mắt đơn giản (bình xịt cầm tay).
:)
 
scroll-topTop