thiết bị xử lý CTNH

kollan

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
có ai biết báo giá của các thiết bị xử lý CTNH không cho minh xin với.
mình đang làm tư vấn cho 1 công ty đầu tư về công nghệ xử lý, mình tìm hoài không thấy báo giá cho các thiết bị để: chưng cất thu hồi dung môi và hệ thống xúc rửa tái chế thùng phuy.
bạn nào có cho mình xin với, dự án gấp quá, trưởng phòng hối quá trời, gọi điện xin 1 số cty mà không chịu cung cấp.
giúp mình với.
 
scroll-topTop