thiết kế hệ thống trao đổi ion

tanhoi882002

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
dựa vào thông số như: lưu lượng nước(15m3/h), nồng độ cần trao đổi ion(5 eq/m3), thời gian tái sinh(48h), dung lượng trao đổi -Min(2 eq/l), vận tốc lọc(15m/h); thì ta suy ra thể tích nhựa sử dụng- diện tích bề mặt lọc, đừơng kính cột lọc-chiều cao lớp nhựa- chiều cao cột lọc- anh(chị) nào biết chỉ em cách tính với nhé! em thành thật cảm ơn.
em mới chỉ biết tính diện tích bề mặt lọc và đường kính cột lọc
 

tanhoi882002

Mầm xanh
Bài viết
5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
dựa vào thông số như: lưu lượng nước(15m3/h), nồng độ cần trao đổi ion(5 eq/m3), thời gian tái sinh(48h), dung lượng trao đổi -Min(2 eq/l), vận tốc lọc(15m/h); thì ta suy ra thể tích nhựa sử dụng- diện tích bề mặt lọc, đừơng kính cột lọc-chiều cao lớp nhựa- chiều cao cột lọc- anh(chị) nào biết chỉ em cách tính với nhé! em thành thật cảm ơn.
em mới chỉ biết tính diện tích bề mặt lọc và đường kính cột lọc
 
scroll-topTop