Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa với công suất Qtbngày = 500 m3 /ngày để chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn xả thải loại B TCVN 5945.
Nguồn: Sưu tầm
Pass:
Mã:
yeumoitruong.vn
:welcome:
 

Đính kèm

Top