Thiết kế Luận án tốt nghiệp bằng LATEX

bibipupu

Cây công nghiệp
Bài viết
320
Nơi ở
Đà Nẵng
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
<table class="contentpaneopen"><tbody><tr><td class="contentheading" width="100%"> Thiết kế Luận án tốt nghiệp bằng LATEX </td> <td class="buttonheading" align="right" width="100%">
</td> <td class="buttonheading" align="right" width="100%">
</td> </tr> </tbody></table> <table class="contentpaneopen"><tbody><tr> <td colspan="2" class="createdate" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td colspan="2" valign="top"> [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
Hầu hết mọi người khi làm Đồ án, Luận Văn hay một báo cáo Khoa học nào đó thì thường sử dụng MS Word hay viết tay, công việc chỉnh sửa mất nhiều thời gian. Hiện nay sinh viên các trường Đại học, các nghiên cứu sinh đã bắt đầu làm quen với việc sử dụng LaTeX để soạn thảo các Đồ án, Luận Văn, đặc biệt là khi Đồ án có liên quan nhiều đến biểu thức Toán, Lý, Hóa.[/FONT]


[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Hiện nay các nghiên cứu sinh khoa học cũng như sinh viên các trường đại học thường được khuyến cáo sử dụng LaTex để soạn thảo luận án tốt nghiệp, đặc biệt là khi luận án của họ có liên quan nhiều đến biểu thức. Và nếu bạn chưa bao giờ đụng đến LaTeX thì bạn có thể tìm đọc một số tài liệu Việt Ngữ liên quan và tham khảo thêm một số website như VietTUG (www.viettug.org), VNOSS (www.vnoss.org), VnTeX (www.vntex.org) và vài bài giới thiệu về LaTeX mà Hoahocvietnam.com đã biên soạn, các bạn yêu thích LaTex Hóa học có thể trao đổi tại Cộng đồng Hóa học H2VN (www.h2vn.com). Tài liệu này viết cho những người đã có kiến thức cơ bản về LaTeX. Bạn có thể download tài liệu tại đây .[/FONT]
[FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]
hoahocvietnam.com [/FONT]​
</td></tr></tbody></table>
 
scroll-topTop