Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thiết kế mỏ trong khai thác nước khoáng thiên nhiên

HueKtmt

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho e hỏi về thiết kế mỏ trong khai thác nước khoáng thiên nhiên với ạ.
Thiết kế mỏ có phải là bản đồ hiện trạng lỗ khoan khai thác nước khoáng thiên nhiên không ạ.?
Theo thông tư 61/2017/TT-BTNMT quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu thống thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, anh/chị đã áp dụng ntn cho e tham khảo với ạ?
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/t...san-luong-khoang-san-khai-thac-159863-d1.html
 
Top