Thoát nước bao gồm những gì ?

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thoát nước là gì ?

Hoạt động thoát nước bao gồm các lĩnh vực sau:


  1. Đấu nối cống thoát nước: Nếu bạn xây dựng một công trình (nhà, nhà xưởng,..) thì nhu cầu dùng và thoát nước là không tránh khỏi, đòi hỏi bạn phải vào hệ thống cống thoát nước khu vực
  2. Duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước
  3. Xây dựng công trình thoát nước (cống, hầm ga thoát nước)
  4. Xử lý nước thải (điểm cuối cùng của mạng lưới - hơi gần với môi trường)
  5. Khảo sát cống ngầm bằng công nghệ CCTV (robot)
  6. Khoang kích ống ngầm
  7. Quản lý kênh rạch, cửa xả
Bạn nào thấy thiếu thì bổ xung nhé
 

magic06

Cây công nghiệp
Bài viết
326
Nơi ở
ViệT NaM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
# Duy tu, bảo dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước
# Xây dựng công trình thoát nước (cống, hầm ga thoát nước)
Đáng nhẽ phải Xây dựng xong mới tiến hành duy tu bảo dưỡng chứ sao lại duy tu bảo dưỡng trước xây dựng được?
# Khảo sát cống ngầm bằng công nghệ CCTV (robot)
cái này chỉ áp dụng cho các công trình lớn của các nhà máy sản xuất lớn thôi.
 
scroll-topTop