Ứng dụng Gom Rác GRAC

thời gian có hiệu lực của một giấy phép môi trường

  • Thread starter nxqui
  • Ngày gửi
N

nxqui

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Tiểu đệ đọc trong luật và trong các thông tư, nghị định rồi mà hình như là không thấy thời gian có giá trị pháp lý đối với các loại giấy phép môi trường ví dụ như cam kết bảo vệ môi trường, DTM, đề án bảo vệ môi trường...Các sư huynh, sư tỷ ai biết xin chỉ giáo./. :eek:k:
 

caophi

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo mình thì Cam kết bảo vệ môi trường, DTM, Đề án bảo vệ môi trường không có thời hạn mà thay vào đó thì các Đơn vị thực hiện Cam kết BVMT, DTM, Đề án BVMT phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là 2 lần/năm, 4 lần/năm. sau đó gởi lên sở duyệt.
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Đề án BVMT, cam kết BVMT, ĐTM gọi chung là những Cam kết. Trong đó chúng tôi cam kết rằng.......sẽ thực hiện như thế ......... trong thời gian .....
Thời gian hiệu lực về luật thì không có, nhưng theo luật thì cam kết như thế nào thì phải thực hiện như trong văn bản đã được duyệt.
Còn thời gian hiệu lực của giấy phép xả thải và giấy phép khai thác nước ngầm thì trong đó ghi rõ 1 năm hoặc 2 năm gì đó, tùy địa phương thôi. Trường hợp nào quên ghi thời hạn thì khỏe rồi, doanh nghiệp cứ thoải mái mà xả thải khỏi cần gia hạn.
 

kaka047

New Member
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Can kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường là dùng để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện việc cam kết với Nhà nước về vấn đề Bảo vệ môi trường thôi, không có thời hạn nhất định. Nhưng khi nào dự án còn hoạt động thì dự án vẩn phải thực hiện những gì đã nêu trong Cam kết hoặc DTM thôi.
 
Top