Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

thời gian có hiệu lực của một giấy phép môi trường

  • Thread starter nxqui
  • Ngày gửi
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đề án BVMT, cam kết BVMT, ĐTM gọi chung là những Cam kết. Trong đó chúng tôi cam kết rằng.......sẽ thực hiện như thế ......... trong thời gian .....
Thời gian hiệu lực về luật thì không có, nhưng theo luật thì cam kết như thế nào thì phải thực hiện như trong văn bản đã được duyệt.
Còn thời gian hiệu lực của giấy phép xả thải và giấy phép khai thác nước ngầm thì trong đó ghi rõ 1 năm hoặc 2 năm gì đó, tùy địa phương thôi. Trường hợp nào quên ghi thời hạn thì khỏe rồi, doanh nghiệp cứ thoải mái mà xả thải khỏi cần gia hạn.
 

kaka047

New Member
#6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Can kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường là dùng để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thực hiện việc cam kết với Nhà nước về vấn đề Bảo vệ môi trường thôi, không có thời hạn nhất định. Nhưng khi nào dự án còn hoạt động thì dự án vẩn phải thực hiện những gì đã nêu trong Cam kết hoặc DTM thôi.
 
Top