Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Thời gian lắng trong của bể hiếu khí?

O

o0jupi0o

Guest
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ở công ty mình sử dụng công nghệ hiếu khí SBR với thể tích 500m3 ngày đêm với hệ bắt đầu chạy mình cho xục khí 12h lắng 4h lọc trong 1,5h nhưng đến bây h sau 1 năm họat động mình cho xục khí có 8h thời gian lắng 3h chất lượng nước thải của mình loại A hệ của mình đang hoạt động kém nhất là bể UASB. tại bể cân bằng COD 1500 sau UASB còn 1200 sau SBR nó còn 36 cao nhất là 70 mình đang đau đầu với bể UASB của mình mong các bạn hướng dẫn mình để cho UASb hoạt động tốt hơn với công ty mình là công ty bia
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ở công ty mình sử dụng công nghệ hiếu khí SBR với thể tích 500m3 ngày đêm với hệ bắt đầu chạy mình cho xục khí 12h lắng 4h lọc trong 1,5h nhưng đến bây h sau 1 năm họat động mình cho xục khí có 8h thời gian lắng 3h chất lượng nước thải của mình loại A hệ của mình đang hoạt động kém nhất là bể UASB. tại bể cân bằng COD 1500 sau UASB còn 1200 sau SBR nó còn 36 cao nhất là 70 mình đang đau đầu với bể UASB của mình mong các bạn hướng dẫn mình để cho UASb hoạt động tốt hơn với công ty mình là công ty bia
Bạn có thể nói rõ hơn một chút về chế độ vận hành bể UASB của bạn được không? Bạn xem chủng khuẩn bạn cấp vào bể như thế nào? chế độ dinh dưỡng ra làm sao? chế độ khuấy của bể như thế nào? dòng vào của bể như thế nào? thời gian lưu ra làm sao? chế độ bơm rút bùn của bể lắng sau UASB như thế nào? Lúc đó mình mới có thể nói sâu hơn được. Tuy sau UASB 1200, nhưng bạn vẫn cho ra loại A ổn định thì chắc cũng không cần đau đầu nhiều đâu.
 
O

o0jupi0o

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Bạn có thể nói rõ hơn một chút về chế độ vận hành bể UASB của bạn được không? Bạn xem chủng khuẩn bạn cấp vào bể như thế nào? chế độ dinh dưỡng ra làm sao? chế độ khuấy của bể như thế nào? dòng vào của bể như thế nào? thời gian lưu ra làm sao? chế độ bơm rút bùn của bể lắng sau UASB như thế nào? Lúc đó mình mới có thể nói sâu hơn được. Tuy sau UASB 1200, nhưng bạn vẫn cho ra loại A ổn định thì chắc cũng không cần đau đầu nhiều đâu.
bể UASB của mình được 2 cánh khuấy khuấy đảo liên tục, và chế độ hút bùn mới bắt đầu cho thực hiện được 1 tuần mỗi ca hút khaỏng 20 phút tức là 1 ngày hút khoảng 3 khối bùn và nước. lưu lượng nước bơm vào là 600m3 1 ngày đêm và thời gian lưu là 24h
 

Snow_wolf

Active Member
#5
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
ở công ty mình sử dụng công nghệ hiếu khí SBR với thể tích 500m3 ngày đêm với hệ bắt đầu chạy mình cho xục khí 12h lắng 4h lọc trong 1,5h nhưng đến bây h sau 1 năm họat động mình cho xục khí có 8h thời gian lắng 3h chất lượng nước thải của mình loại A hệ của mình đang hoạt động kém nhất là bể UASB. tại bể cân bằng COD 1500 sau UASB còn 1200 sau SBR nó còn 36 cao nhất là 70 mình đang đau đầu với bể UASB của mình mong các bạn hướng dẫn mình để cho UASb hoạt động tốt hơn với công ty mình là công ty bia
Bạn có khảo sát lượng khí CH4 sinh ra từ bể UASB có thay đổi gì trong quá trình vận hành từ trước đến giờ không bạn?
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
bể UASB của mình được 2 cánh khuấy khuấy đảo liên tục, và chế độ hút bùn mới bắt đầu cho thực hiện được 1 tuần mỗi ca hút khaỏng 20 phút tức là 1 ngày hút khoảng 3 khối bùn và nước. lưu lượng nước bơm vào là 600m3 1 ngày đêm và thời gian lưu là 24h
Bạn kiểm tra lại thiết bị tách pha lỏng và khí xem thế nào, có thể nó hoạt động không tốt làm trôi bùn ra ngoài đó.
 
O

o0jupi0o

Guest
#7
O

o0jupi0o

Guest
#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
theo mình thì thời gian lắng của bể sinh học lớn hơn 2,5h là được
bạn nói như vậy cũng đúng ở hệ của mình bây h nước về quá tải mình giảm xuống còn 2h lắng là 8 h xục khí nước vẫn đạt loại b mà. nhưng cũng tùy thuộc thằng hệ mới của mình đang nuôi vi sinh nhưng nó chỉ cho xục khí 8h và lăng 2 h lại loại A mà hệ đó gấp đôi hệ cũ của mình đang hoạt động bây h mà cái đó chưa đi qua UASB đâu nha. mình đang tìm nguyên nhân bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với
 
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
bể UASB của mình được 2 cánh khuấy khuấy đảo liên tục, và chế độ hút bùn mới bắt đầu cho thực hiện được 1 tuần mỗi ca hút khaỏng 20 phút tức là 1 ngày hút khoảng 3 khối bùn và nước. lưu lượng nước bơm vào là 600m3 1 ngày đêm và thời gian lưu là 24h
Khuấy đảo cho UASB liên tục thì ok. Bạn dựa vào cơ sở nào để tính thời gian lưu là 24h? bạn đã so sánh kết quả trước khi hút bùn và sau khi hút bùn đó chưa? nếu thời gian lưu của bạn là 24h, mà COD đầu vào của bạn 1500 sau UASB là 1200 thì đúng là có vấn đề thật đấy.
 
#11
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
bể UASB của mình được 2 cánh khuấy khuấy đảo liên tục, và chế độ hút bùn mới bắt đầu cho thực hiện được 1 tuần mỗi ca hút khaỏng 20 phút tức là 1 ngày hút khoảng 3 khối bùn và nước. lưu lượng nước bơm vào là 600m3 1 ngày đêm và thời gian lưu là 24h
Nếu bể lắng sau UASB của bạn có đáy côn thì nên theo dõi lại chế độ bơm bùn ra, và theo dõi kết quả lại vậy.
 
Top