Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Nước thải Thời gian lưu nước lâu trong Aerotank làm tăng Phốt pho - P ?

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Aeroten là phương pháp xử lý hiếu khí đơn giản nhất.
Aeroten có giới hạn rất lớn là nó không xử lý được N2 và P, để xử lý nược N2 cần tăng thời gian lưu nước nhưng như khi lưu quá lâu nó lại làm tăng P !
Hiện nay người ta đang nghiên cứu để phát triển công nghệ này bằng cách sử dụng bùn hạt để xử lý được BOD, N, P một cách hiệu quả nhất
 

Snow_wolf

Active Member
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Aeroten là phương pháp xử lý hiếu khí đơn giản nhất.
Aeroten có giới hạn rất lớn là nó không xử lý được N2 và P, để xử lý nược N2 cần tăng thời gian lưu nước nhưng như khi lưu quá lâu nó lại làm tăng P !
Hiện nay người ta đang nghiên cứu để phát triển công nghệ này bằng cách sử dụng bùn hạt để xử lý được BOD, N, P một cách hiệu quả nhất
Tăng P cỡ bao nhiêu vậy bạn? Và cơ sở nào để nói rằng P tăng nếu thời gian lưu tăng ? Thời gian lưu tăng là tăng đến mức nào ?
 

hoahiep

Active Member
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Aeroten là phương pháp xử lý hiếu khí đơn giản nhất.
Aeroten có giới hạn rất lớn là nó không xử lý được N2 và P, để xử lý nược N2 cần tăng thời gian lưu nước nhưng như khi lưu quá lâu nó lại làm tăng P !
Hiện nay người ta đang nghiên cứu để phát triển công nghệ này bằng cách sử dụng bùn hạt để xử lý được BOD, N, P một cách hiệu quả nhất
sao lại ko xử lý đc Nito hả bạn, vi sinh sinh trưởng hay phát triển đều có nhu cầu nito, P mà.
Công nghệ bùn hạt hiếu khí áp dụng ở đâu chưa vậy bạn :02:
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tôi nghĩ thí chủ nên xác định kĩ lai N và P trong từng trường hợp đang nói là dạng nào ...
N: NO3, NO2, TN, TKN, NH4
P: TP, PO3
Các vấn đề bạn đặt ra sai "chính tả" về các dạng hoàn toàn.
N2 k ai đi xử lý và nó k độc hại, nếu k chúng ta chix hix rùi (trong k khí > 70%)
Định luật bảo toàn khối lượng k có gì tự tăng lên cả?chí có thể là chuyển hóa sang dạng khác, và nó thay đổi.
Bùn hoạt tính sử dụng xử lý Nito rất cao bạn à, bùn hạt hiếu khí là hình thúc cải tiến
 
#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tôi nghĩ thí chủ nên xác định kĩ lai N và P trong từng trường hợp đang nói là dạng nào ...
N: NO3, NO2, TN, TKN, NH4
P: TP, PO3
Các vấn đề bạn đặt ra sai "chính tả" về các dạng hoàn toàn.
N2 k ai đi xử lý và nó k độc hại, nếu k chúng ta chix hix rùi (trong k khí > 70%)
Định luật bảo toàn khối lượng k có gì tự tăng lên cả?chí có thể là chuyển hóa sang dạng khác, và nó thay đổi.
Bùn hoạt tính sử dụng xử lý Nito rất cao bạn à, bùn hạt hiếu khí là hình thúc cải tiến
đồng ý
 
Top