Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thời gian lưu nước thải trong hệ thống xử lý

#1

ldung

New Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
thời gian lưu nước cảu bể xử lý sinh học hiếu khí

Tớ thấy khi tính mấy công trình này dựa trên tải trọng không ah, thực tế thì dựa trên thời gian lưu nước, nhưng mình hok biết có tài liệu nào tính mấy bể trên bằng t lưu hok, mình kiếm hok ra, giúp mình với. Ví dụ như t lưu của bể FBR, bể lọc sinh học cao tải, Aeroten...
 
Top