Thời gian phân hủy của các loại rác thải

yenthi

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
an giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đối với nước ngoài thì tiêu chuẩn đối với bãi rác sau khi đã chôn lấp đầy và đóng thì được phép xây dựng hay quy hoạch gì sau đó hả bạn ơi?
Đối với bãi rác đuowc thiết kế và vận hành theo đúng tiêu chuẩn TCXDVN 320:2004 và TCXDVN 261:2001, TCVN 6696:2000 thì việc đóng cửa chỉ cần đúng theo hồ sơ thiết kế ban đầu, thời gian tồn tại của bãi rác đựa trên thiết kế và sức chịu tại của bãi rác.
Sau khi đóng lấp xong việc sử dung làm gì thì tuy theo tỉnh và địa phương.
 

the_sky

Cỏ 3 lá
Bài viết
49
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đối với bãi rác đuowc thiết kế và vận hành theo đúng tiêu chuẩn TCXDVN 320:2004 và TCXDVN 261:2001, TCVN 6696:2000 thì việc đóng cửa chỉ cần đúng theo hồ sơ thiết kế ban đầu, thời gian tồn tại của bãi rác đựa trên thiết kế và sức chịu tại của bãi rác.
Sau khi đóng lấp xong việc sử dung làm gì thì tuy theo tỉnh và địa phương.

Oh tất nhiên dùng làm gì thì tùy nhu cầu rồi, tuy nhiên đối với bãi chôn lấp, mình đã từng đọc một tài liệu nước ngoài về tiêu chuẩn xây dựng sau lấp, ví dụ: Không được phép xây dựng công trình xây dựng, không được phép xây dựng khu liên hợp... trong vòng bao nhiêu năm đó..., tuy nhiên hiện tại mình không thể nhớ chính xác mình đã đọc được nó trong tài liệu nào nên mới hỏi rõ hơn.
 
scroll-topTop