Quản lý môi trường Thông báo hệ thống quan trắc nước thải hoạt động

bình yên nhé 12

Cỏ 3 lá
Bài viết
60

Pham ThaoBr

Cây ăn trái
Bài viết
90
Nơi ở
Vung Tau
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
xin chào các anh/chị
e xin hỏi, khi hệ thống quan trắc nước thải tự động của kcn bắt đầu hoạt động, thì việc thông báo đến sở tài nguyên môi trường sẽ cần phải thực hiện như thế nào vậy ạ?
e cảm ơn rất nhiều
Bạn phải viết công văn cho Sở xin kết nối. Khi Sở kiểm tra và chấp nhận trạm của bạn đạt yêu cầu theo đúng TT24/2017 thì sẽ chấp nhận cho bạn truyền dữ liệu về Sở để giám sát.
 
scroll-topTop