Thông báo họp mặt Liên Hiệp

greenpink

Mầm xanh
Bài viết
16
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
LIÊN HIỆP CLB YÊU MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
bbaa
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2008


THÔNG BÁO HỌP LIÊN HIỆP CÂU LẠC BỘ YÊU MÔI TRƯỜNG


Gửi:
  • BCN CLB YMT ĐH Công Nghiệp
  • BCN CLB YMT ĐH Nông Lâm
  • Các thành viên tự do trực thuộc Liên Hiệp CLB YMT
Nhằm tổng kết các hoạt động của Liên Hiệp trong tháng qua đặc biệt là tổng kết Giải bóng đá mini “Yêu môi trường” và đưa ra các kế hoạch của Liên hiệp trong thời gian đến. Nay BCN Liên hiệp thông báo đến các CLB thành viên, các thành viên nòng cốt và các thành viên tự do trực thuộc Liên hiệp đến tham dự buổi họp mặt Liên Hiệp.

I. Thời gian:

8h30 chủ nhật ngày 19 – 10 – 2008

II. Địa điểm:

Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

III. Nội dung:

1. Tổng kết giải bóng đá mini “Yêu môi trường” lần I.2. Thông báo các kế hoạch sắp đến của Liên Hiệp bao gồm:
  • Đêm hội Yêu môi trường (do Thùy Anh phụ trách)
  • Tổ chức tuyên truyền môi trường đến các trường tiểu học bằng hình thức múa rối (do Phước Phong phụ trách)
  • Giới thiệu cuộc thi hùng biện (do Anh Minh phụ trách)
  • Tổ chức giải bóng đá nữ “Yêu môi trường”
Ngoài những hoạt động đã được nêu trên, Liên hiệp còn có những hoạt động khác nhằm mở rộng Liên hiệp ngày càng phát triển. Buổi họp này mang nhiều chương trình cần đi vào thực hiện nghiêm túc. Vì vây, BCN Liên hiệp mong các bạn tham dự buổi họp một cách đầy đủ và đúng giờ.
:3::40:​


Thay mặt BCN Liên Hiệp CLB YMT
Phó chủ nhiệm


Bùi Thị Ngọc Phương
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop