Thông báo triển khai áp dụng thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (điều chỉnh lần thứ 4

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NỘI DUNG NÀY KHÔNG CÒN ÁP DỤNG, CÓ VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Ngày cập nhật:18/11/2008
Thông báo triển khai áp dụng thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (điều chỉnh lần thứ 4)
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến tất cả các chủ nguồn thải hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng thủ tục mới trong việc đăng ký quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải.
Kể từ ngày 24/11/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ áp dụng thủ tục mới trong việc đăng ký quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải như sau:

Thủ tục gồm 03 bộ hồ sơ như sau:
1.
Đơn đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại phụ lục 1 (A) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
2. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Nếu Chủ nguồn thải thành lập sau ngày 01 tháng 7 năm 2006: Nộp Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản sao Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường.
Nếu Chủ nguồn thải thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006: Nộp Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Bản sao giấy xác nhận/phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

Nơi cấp tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.
Thời gian cấp sổ:
- Cấp mới: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp điều chỉnh, bổ sung: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung trên đến các đơn vị có liên quan để biết và áp dụng.

( Văn phòng Sở).
 

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày cập nhật:18/11/2008
Thông báo triển khai áp dụng thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (điều chỉnh lần thứ 4)
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến tất cả các chủ nguồn thải hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng thủ tục mới trong việc đăng ký quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải.
Kể từ ngày 24/11/2008, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ áp dụng thủ tục mới trong việc đăng ký quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải như sau:
Thủ tục gồm 03 bộ hồ sơ như sau:
1. Đơn đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại phụ lục 1 (A) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
2. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
3. Nếu Chủ nguồn thải thành lập sau ngày 01 tháng 7 năm 2006: Nộp Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản sao Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường.
Nếu Chủ nguồn thải thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2006: Nộp Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Bản sao giấy xác nhận/phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.
Nơi cấp tiếp nhận hồ sơ và trả hồ sơ: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1.
Thời gian cấp sổ:
- Cấp mới: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cấp điều chỉnh, bổ sung: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung trên đến các đơn vị có liên quan để biết và áp dụng.
( Văn phòng Sở).


Hình như chỉ có thời gian làm việc là thay đổi còn các nội dung khác không thay đổi.
 
scroll-topTop