Thông báo!

oriole

Cây công nghiệp
Bài viết
245
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ban chủ nhiệm Liên Hiệp CLB Yêu Môi Trường thông báo cho toàn thể thành viên nồng cốt và ban chủ nhiệm các CLB thành viên họp offine.

1.Thời gian: 8h30 - Chủ nhật, ngày 11 tháng 05 năm 2008.
2. Địa điểm: công viên Hoàng Văn Thụ.
3. Nội dung:
- Bàn về qui chế mới dành cho các CLB thành viên.
- Lấy ý kiến về việc tổ chức CLB anh văn offline.
- Thảo luận về các dự án sắp tới.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động xã hội vào chiều cùng ngày.

Yêu cầu các thành viên nòng cốt và ban chủ nhiệm CLB thành viên đến dự đúng giờ và tích cực đóng góp xây dựng cộng đồng Yêu Môi Trường lớn mạnh.

Chào thân ái!
 
scroll-topTop