Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thông báo!

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thông báo cho toàn thể ban chủ nhiệm và một số thành viên có tên sau trong liên hiệp câu lạc bộ yêu môi trường họp:

1. Địa điểm: Công viên Hoàng Văn Thụ.
2. Thời gian: 8h chủ nhật 22/06/2008.
3. Danh sách những thành viên tham dự cuộc họp:


- Ban chủ nhiệm:


1. Trần Phước Phong - chủ nhiệm.
2. Lê Phan Thùy Anh - phó chủ nhiệm 1.
3. Bùi Thị Ngọc Phương - phó chủ nhiệm 2.
4. Lê Đình Vũ Hoàng - phó chủ nhiệm 3.
5. Nguyễn Trọng Minh - cố vấn 1.
6. Bùi Duy Thông - cố vấn 2.


- Danh sách thành viên nòng cốt tham dự cuộc họp:

1. Trần Hữu Nam.
2. Từ Thị Hoàng Yến.
3. Phạm Ngọc Vũ.
4. Vi Thị Thanh Hoa.
5. Nguyễn Văn Cư.
6. Huỳnh Thị Kim Ngân.
 
Sửa lần cuối:
Top