Thông báo

greenpink

Mầm xanh
Bài viết
16
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Liên hiệp CLB Yêu Môi Trường
CLB Yêu Môi Trường ĐH Công nghiệp
Thông báo số: 14/7/2008

Thông báo
Về việc: họp mặt CLB Yêu Môi Trường ĐH Công nghiệp

- Để củng cố và xây dựng CLB Yêu Môi Trường ĐH Công Nghiệp(LEC-HUI).
- Để thống kê và quản lý thành viên hiệu quả.
- Tạo khối đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau tốt giữa các thành viên.
CLB Yêu Môi Trường - ĐH Công Nghiệp thông báo họp mặt với các nội dung sau:

I.Thời gian, địa điểm :

8h30 sáng chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2008 tại trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

II.Thành phần tham gia :

- BCN Liên hiệp CLB Yêu Môi Trường
- Các thành viên CLB Yêu Môi Trường ĐH Công Nghiệp
- Các thành viên nòng cốt của LH CLB Yêu Môi Trường.

III.Nội dung cuộc họp :

- Tổng kết hoạt động CLB trong thời gian quavà rút ra những kinh nghiệm cần thiết cho các hoạt động sắp tới.
-Tiến hành bầu cử các vị trí trong BCN CLB.

IV.Kế hoạch chương trình :

8h30 – 8h45 : Giới thiệu nội dung cuộc họp
8h45 – 9h00 : Tổng kết hoạt động của câu lạc bộ
9h00 – 10h30 : Tiến hành bầu cử ban chủ nhiệm clb

+ Phổ biến nguyên tắc bầu cử
+ Các thành viên câu lạc bộ đề cử hoặc tự ứng cử.
+ Tổng hợp danh sách bầu cử và tiến hành bầu chọn

Đây là vấn đề có tính quyết định rất lớn đến những hoạt động sau này của CLB, ngoài ra việc tự ứng cử, đề cử hay bầu cử đó là nhiệm vụ và quyền lợi của mỗi thành viên CLB.Vì vậy, BCN lâm thời yêu cầu các thành viên CLB tham gia đầy đủ để buổi họp thành công.


CLB Yêu Môi Trường - ĐH Công Nghiệp
Chủ nhiệm
Phạm Ngọc Vũ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
A

ACE

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cụ thể là tại nơi nào của ĐH Công Nghiệp vậy greenpink.

Các bạn ra ứng cử ban chủ nhiệm CLB Yêu Môi Trường - ĐH Công Nghiệp điền những thông tin sau nhé:

  1. Họ và Tên:
  2. Quê quán:
  3. Năm thứ mấy:
  4. Năng khiếu:
  5. Thông điệp của bạn:
  6. Nếu bạn lên làm chủ nhiệm bạn sẽ làm gì trong 6 tháng tới:
Ban chủ nhiệm CLB phải là những người thân thiện, có tinh thần sáng tạo và yêu môi trường. Rất mong có sự hợp tác của các bạn
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop