Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thông số tối ưu để vận hành mương oxi hóa

kienho

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho mình hỏi về kinh nghiermj vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ mương oxi hóa:
Hệ thống của mình xử lý nước thải khoai mí sau biogas công suất 3000m3/ngày.đêm. Hệ thống gồm 2 mương mỗi mương có thời gian lưu khoảng 25h, hệ thống có máy thổi khí và các thiết bị tạo dòng + khuấy trộn bề mặt.
Thông số đầu vào: COD < 1000, nito khoảng 200-300
Mọi người cho mình hỏi xem duy trì các thông số trong 2 mương như thế nào cho tối ưu: SV30, DO trong vùng Anoxit, Oxit, vận tốc dòng chảy, nên chạy nối tiếp hay chạy song song, dòng đầu vào nên cho vào vùng Anoxit trước hay Oxit trước(dòng có thể thay đổi đc).
Xin cám ơn tất cả mọi người!
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho mình hỏi về kinh nghiermj vận hành hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ mương oxi hóa:
Hệ thống của mình xử lý nước thải khoai mí sau biogas công suất 3000m3/ngày.đêm. Hệ thống gồm 2 mương mỗi mương có thời gian lưu khoảng 25h, hệ thống có máy thổi khí và các thiết bị tạo dòng + khuấy trộn bề mặt.
Thông số đầu vào: COD < 1000, nito khoảng 200-300
Mọi người cho mình hỏi xem duy trì các thông số trong 2 mương như thế nào cho tối ưu: SV30, DO trong vùng Anoxit, Oxit, vận tốc dòng chảy, nên chạy nối tiếp hay chạy song song, dòng đầu vào nên cho vào vùng Anoxit trước hay Oxit trước(dòng có thể thay đổi đc).
Xin cám ơn tất cả mọi người!
chào bạn, Mình cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Bạn cho mình email để tiện trao đổi nhé.
Nếu có bản vẽ mương thì bạn email cho mình xin được ko.
Mình cũng sắp nhận vận hành mương oxy hóa cho nước thải cao su.
bạn email vào mail : thienmt09@gmail.com
 
Top