Thông tư 01/2012/TT-BTNMT: ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

violet

Mầm xanh
Bài viết
14
Nơi ở
Nha Trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư 01/2012/TT-BTNMT: Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án BVMT chi tiết; lập và đăng ký Đề án BVMT đơn giản.


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-

Số: 01/2012/TT-BTNMT​

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012
THÔNG TƯ​

QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ KIỂM TRA, XÁC NHẬN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT; LẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN​

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết về lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo khoản 6 Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 29/2011/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) có liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Chương II

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT
 

Đính kèm

  • 01_2012_TT-BTNMT.doc
    861.5 KB · Lượt xem: 5,614
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

kmphuong02081987

Mầm xanh
Bài viết
17
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ai có thể cho em biết: "đối tượng không phải lập dự án đầu tư" là những đối tượng nào ko ạ? Bên em có 1 vài công ty đã hoạt động, chưa có bất cứ hồ sơ nào về MT, họ đang chuẩn bị làm đề án bảo vệ môi trường, nhưng thuyết minh dự án cũng ko có, vì họ phát triển từ cơ sở sản xuất nhỏ nên, trong trường hợp này phải xử lý thế nào ạ? Cám ơn mọi người!
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội

VBN

Mầm 2 lá
Bài viết
29
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
để xác định quy mô như thế nào phải lập Dự án đầu tư thì bạn tìm hiểu thêm Luật Đầu tư 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó quy định rõ về vấn đề này.

Chào bạn,
Bạn đã hướng dẫn thì giúp cho trót mình với. Mình cũng chưa rõ đối tượng phải lập dự án đầu tư được nêu cụ thể ở văn bản nào vậy. Bạn chỉ cần cho mình biết tên văn bản thôi, mình sẽ tìm và đọc tiếp. (Mình cũng đọc Luật đầu tư rồi nhưng không có cụ thể). Cám ơn bạn nhiều nha!
 

tranlinh0810

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản thông tư này mập mờ wa!
theo điểm a, khoản 1, điều 5 của Thông tư 01, cơ sở pải lập Đề án BVMT đơn giản khi ko có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. và theo Thông tư 01, đề án BVMT chỉ dừng lại ở giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. vậy đối với những cơ cở đã có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa có xác nhận hoàn thành thì như thế nào? cũng bị trả về để làm Đề án lại hay sao????????????
 

toanhuu

Cỏ 4 lá
Bài viết
70
Nơi ở
viet tri
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản thông tư này mập mờ wa!
theo điểm a, khoản 1, điều 5 của Thông tư 01, cơ sở pải lập Đề án BVMT đơn giản khi ko có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. và theo Thông tư 01, đề án BVMT chỉ dừng lại ở giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. vậy đối với những cơ cở đã có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa có xác nhận hoàn thành thì như thế nào? cũng bị trả về để làm Đề án lại hay sao????????????

Mình cũng đang thắc mắc vấn đề này. Các bạn cùng thảo luận xem có cao kiến nào để có phương án tháo gỡ cho doanh nghiệp.
 

gacon36a

Cây công nghiệp
Bài viết
101
Nơi ở
bắc giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản thông tư này mập mờ wa!
theo điểm a, khoản 1, điều 5 của Thông tư 01, cơ sở pải lập Đề án BVMT đơn giản khi ko có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. và theo Thông tư 01, đề án BVMT chỉ dừng lại ở giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường. vậy đối với những cơ cở đã có giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường nhưng chưa có xác nhận hoàn thành thì như thế nào? cũng bị trả về để làm Đề án lại hay sao????????????

Thông tư 01 có hướng dẫn về xác nhận hoàn thành mà?
 

toanhuu

Cỏ 4 lá
Bài viết
70
Nơi ở
viet tri

vienmtlc

Mầm xanh
Bài viết
23
Nơi ở
Lai Châu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ai có thể cho em biết: "đối tượng không phải lập dự án đầu tư" là những đối tượng nào ko ạ? Bên em có 1 vài công ty đã hoạt động, chưa có bất cứ hồ sơ nào về MT, họ đang chuẩn bị làm đề án bảo vệ môi trường, nhưng thuyết minh dự án cũng ko có, vì họ phát triển từ cơ sở sản xuất nhỏ nên, trong trường hợp này phải xử lý thế nào ạ? Cám ơn mọi người!
theo Điều 42 nghị định số 108/2006 hướng dẫn Luật đầu tư thì những dự án có tổng vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng mà không thuộc một trong số các lĩnh vực có điều kiện (lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;....) thì không phải đăng ký đầu tư. cụ thể bạn tham khảo nghị định 108 và luật đầu tư để áp dụng cho chuẩn nhé.
 
scroll-topTop