Thông tư 02/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 149/2004/NĐ-CP

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư 02/2005/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 149/2004/NĐ-CP về việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-----
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
Số: 02/2005/TT-BTNMT
Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2005
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2004/NĐ-CP NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC CẤP PHÉP THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước,
Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước như sau:
 

Đính kèm

 • 02_2005_TT-BTNMT.doc
  810 KB · Lượt xem: 2,635
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An

Đính kèm

 • mau01-XNT.doc
  37.5 KB · Lượt xem: 945
 • mau02-XNT.doc
  52.5 KB · Lượt xem: 963
 • mau03-XNT.doc
  35.5 KB · Lượt xem: 943
 • Thong tu 02_2005_BTNMT.PDF
  258.1 KB · Lượt xem: 1,293
 • Thong tu 02-2009-TT-BTNMT_Tai nguyen nuoc.doc
  763.5 KB · Lượt xem: 1,183

EV.FUTURE

Cây công nghiệp
Bài viết
107

nguyentrangmt

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào các bác!
Bác nào làm các đề án liên quan đến cấp phép xả nước thải, khai thác nước mặt, khai thác nước ngầm trên địa bàn Hà Nội chú ý là có một quyết định mới liên quan đến chức năng thẩm định của phòng TNMT và sở TNMT. Đó là quyết định số 35-2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 

Phuc_DCTV

Cây công nghiệp
Bài viết
274
Nơi ở
Hà Nội, Việt Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào các bác!
Bác nào làm các đề án liên quan đến cấp phép xả nước thải, khai thác nước mặt, khai thác nước ngầm trên địa bàn Hà Nội chú ý là có một quyết định mới liên quan đến chức năng thẩm định của phòng TNMT và sở TNMT. Đó là quyết định số 35-2010/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

quyết định này cung ko có nhiều thay đổi so voi TT 02 đâu!
chí co vấn đề là lưu lượng khai thác nước dưới đất <20m3 thì do phòng tài nguyên nước của Huyện quản lý! Đó là về nước Ngầm thôi nhé!!!
TT 02 vân là ok đó!
 
scroll-topTop