THÔNG TƯ 03/2018/TT-BTNMT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ T

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BTNMTsửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành, Thông tư 03/2018/TT-BTNMT đã sửa đổi, bãi bỏ và bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Bãi bỏ một số nội dung của Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BNNPTNT-BTNMT-BYTngày 12/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, Thông tư 03 đã đơn giản hóa nhiều thủ tục kiểm tra chuyên ngành tài nguyên, môi trường theo hướng: Bãi bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;

Bổ sung hình thức nộp hồ sơ cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, thay vì chỉ có hai hình thức là nộp trực tiếp và nộp qua bưu điện;

Tăng thời hạn của Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất từ 2 năm lên 3 năm, kể từ ngày cấp;

Bên cạnh đó, trước khi làm thủ tục xếp, dỡ phế liệu xuống cảng thuộc lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam đối với từng lô hàng phế liệu, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định đến cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan cửa khẩu nhập (bằng bản fax hoặc thư điện tử).

Đồng thời, chỉ cho phép xếp, dỡ phế liệu xuống cảng thuộc lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam sau khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu xuất trình đầy đủ các văn bản, gồm: Giấy xác nhận (bản sao) còn hiệu lực; văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan theo mẫu quy định còn hiệu lực.

Thông tư này cũng bổ sung quy định, gửi Tổng cục Hải quan, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin một cửa Quốc gia Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Văn bản chấp thuận nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày cấp, ban hành.

Đồng thời, bãi bỏ Đơn đăng ký nhập khẩu các chất Hydrochlorofluorobon (HCFC) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận trong thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất HCFC tại Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/10/2018.
 

Đính kèm

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Bình luận mới

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,321
Bài viết
40,664
Thành viên
30,799
Thành viên mới nhất
TRUNG HIEU
Top