Thông tư 07/2007/TT-BTNMT: Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

trandangum

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
cà mau
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang áp dụng thông tư 07/2007/tt-btnmt, nhưng có vấn đề khúc mắc xin mạng phép amin hỏi ở đây luôn. Trong thông tư tại mục II. Tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường => 1.4. Có giá trị trung bình của 02 (hai) thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cao nhất từ 06 (sáu) lần trở lên; mình không hiểu, giá trị trung bình của 02 (hai) thông số ô nhiễm ở đây là sau khi so sánh với QCVN hay kết quả phân tích ra. Mong mọi người giúp đỡ
 

MrRau

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang áp dụng thông tư 07/2007/tt-btnmt, nhưng có vấn đề khúc mắc xin mạng phép amin hỏi ở đây luôn. Trong thông tư tại mục II. Tiêu chí phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường => 1.4. Có giá trị trung bình của 02 (hai) thông số ô nhiễm vượt tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường cao nhất từ 06 (sáu) lần trở lên; mình không hiểu, giá trị trung bình của 02 (hai) thông số ô nhiễm ở đây là sau khi so sánh với QCVN hay kết quả phân tích ra. Mong mọi người giúp đỡ

Theo tớ nghĩ thì đó là giá trị sau khi so sánh với QCVN đối với mỗi thông số rồi cộng số lần gấp chia 2; chứ nếu như là kết quả phân tích thì không thể so sánh được
 
scroll-topTop