Thông tư 07/2014 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị ...

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TƯ

BAN HÀNH 27 QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều1.Phạmviđiều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này 27 Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tên và ký hiệu của các quy trình được nêu tại Phụ lục Thông tư này.

Điều 2. Hiệu lực thihành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2014.

2. Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, thang máy và thang cuốn; Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, bình chịu áp lực, hệ thống lạnh, hệ thống điều chế nạp khí, chai chứa khí và đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; Thông tư số 01/2010/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2010 ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người, tàu lượn cao tốc và hệ thống máng trượt hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Tổchức thực hiện

Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

Xem file đính kèm bên dưới!
 

Đính kèm

  • 07_2014_TT-BLDTBXH_YMT.doc
    6.1 MB · Lượt xem: 402
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1,Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện)
2.Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người;
3,Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện
4. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng
5. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
6. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi, nồi đun nước nóng
7. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí
8. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp
9. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực
10. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người
11. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc
12. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt
13. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp
14. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng tại nơi tiêu thụ dân dụng
15. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế
16. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại.
17. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai thép hàn nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);
18. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai composite nạp lại được dùng cho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG);
19. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành
20. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tháp
21. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng
22. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người
23. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng chở hàng có người đi kèm
24. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người
25. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực
26. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng
27. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay
File đính kèm phía trên hướng dẫn cụ thể quy trình làm việc đối với mỗi loại thiết bị.
 
scroll-topTop