Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

ohchick

Cây công nghiệp
Bài viết
102
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.
Có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Các văn bản hết hiệu lực:
+ Mục V và Mục VI Thông tư liên tịch 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH;
+ Thông tư liên bộ 29/TT-LB;
+ Quyết định 167-BYT/QĐ;
+ Quyết định 27/2006/QĐ-BYT
+ Thông tư 42/2011/TT-BYT;
+ Thông tư 36/2014/TT-BYT;
+ Bảng 3 thông tư liên tịch 28/2011/TTLT-BYT-BLĐTBXH;
+Thông tư liên bộ 08/TT-LB;
Xem thêm file đính kèm!
Tải file

vì dung lượng file quá lớn nên cả nhà xem và tải tại group wedsite Yêu Môi trường này nhé:
https://www.facebook.com/groups/995431633818179/?fref=nf
 
scroll-topTop