Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

ohchick

Cây công nghiệp
Bài viết
102
Nơi ở
Nghệ An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư 15/2016/TT-BYT quy định bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.
Có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2016.
Các văn bản hết hiệu lực:
+ Mục V và Mục VI Thông tư liên tịch 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH;
+ Thông tư liên bộ 29/TT-LB;
+ Quyết định 167-BYT/QĐ;
+ Quyết định 27/2006/QĐ-BYT
+ Thông tư 42/2011/TT-BYT;
+ Thông tư 36/2014/TT-BYT;
+ Bảng 3 thông tư liên tịch 28/2011/TTLT-BYT-BLĐTBXH;
+Thông tư liên bộ 08/TT-LB;
Xem thêm file đính kèm!
Tải file

vì dung lượng file quá lớn nên cả nhà xem và tải tại group wedsite Yêu Môi trường này nhé:
https://www.facebook.com/groups/995431633818179/?fref=nf
 
scroll-topTop