Thông tư 27 kế hoạch bảo vệ mt

tuan_tnmt

Mầm xanh
Bài viết
14
Nơi ở
phan thiet
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 18. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

a) Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định này;

b) Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.

CHO MÌNH HỎI LÀ CÔNG TY của 1 KHU DU LỊCH, đã xây dựng công trình được 60% và chưa có hoạt động. Sau 2 năm không làm gì, bây giờ tiếp tục xây dựng. Cho hỏi là làm Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đúng không? ;) hay phải làm đề án!!!
 
scroll-topTop