Thông tư 39/2010/TT-BTNMT

caaychuoi

Cỏ 4 lá
Bài viết
69
Nơi ở
Hà Nội

Đính kèm

  • 39_2010_TT-BTNMT.rar
    8.2 KB · Lượt xem: 1,148
Sửa lần cuối:

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn!

Thông tư này ban hành 03 quy chuẩn mới là 26 về tiếng ồn; 27 rung và 28 là nước thải y tế. Hiện nay mới chỉ có nội dung của các QC này trên trang web của bộ TN và MT
http://www.monre.gov.vn/v35/default.aspx?tabid=428&CateID=24&ID=93653&Code=USEHL93653
Tôi mới thấy 3 QCVN thui chứ nội dung thông tư không thấy mô cả.
 

MrBo

Cây công nghiệp
Bài viết
124
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QCVN26,27,28,29:2010/BTNMT

Nội dung thông tư gồm 4 quy chuẩn quốc gia về môi trường

  • [*]QCVN26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
    [*]QCVN27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung
    [*]QCVN28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế
    [*]QCVN29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu
Link dự phòng: http://www.4shared.com/document/4shiX6RL/ISO-8859-1__39_2010_TT-BTNMT_1.html