Thông tư 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu....

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TƯ
Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường
trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;
Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi chung là đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường) và cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi chung là giấy Chứng nhận).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng đối với:
a) Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đào tạo, cấp giấy Chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường;
b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, bao gồm:
a) Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
b) Cán bộ quản lý, nhân viên làm việc tại các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây viết tắt là LPG), kinh doanh dịch vụ LPG, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, gồm cán bộ, nhân viên làm việc tại: nhà máy sản xuất, chế biến LPG; cảng xuất, nhập LPG; kho tồn chứa LPG, kho bảo quản chai LPG và LPG, cửa hàng bán LPG, trạm nạp LPG vào chai, xe bồn; trạm nạp LPG vào ô tô; trạm cấp LPG; vận chuyển LPG và cho thuê phương tiện vận chuyển LPG.
3. Khuyến khích các đối tượng là tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, LPG.
Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2014.
2. Tổng cục Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.
Vui lòng xem thêm tại file đính kèm bên dưới.
Thân!
 

Đính kèm

  • 43_2014_TT-BTNMT_244093.doc
    1.2 MB · Lượt xem: 659
Sửa lần cuối:

sosmoitruong

Mầm xanh
Bài viết
10
Website
www.sosmoitruong.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khi xảy ra sự cố tràn dầu/hoá chất, kiến thức và kỹ năng ứng phó của lực lượng tại chỗ là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, người chỉ huy ứng phó sự cố cần phải hiểu và đưa ra các quyết định đúng đắn trong thời gian nhanh nhất. Đây là những yếu tố then chốt giúp cho doanh nghiệp kiểm soát sự cố kịp thời hoặc giảm thiểu thiệt hại trước khi đơn vị ứng phó chuyên nghiệp có mặt.

Ngoài ra, công tác đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường cũng đã được các cơ quan quản lý quy định qua các văn bản ví dụ như Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 và Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/07/2014.

Với kinh nghiệm ứng phó trực tiếp và gián tiếp hơn 60 sự cố tràn dầu/hoá chất, nhận thấy trong công tác đào tạo - tập huấn, bài giảng lý thuyết từ các chuyên gia và phần thực hành sử dụng các vật tư, thiết bị phải bám sát thực tiễn chứ không chỉ là những kiến thức xa vời. Để có thể đào tạo tốt về kiến thức ứng phó sự cố môi trường, không ai có thể làm tốt hơn đơn vị trực tiếp ứng phó khẩn cấp sự cố.

Với bài giảng lý thuyết trực quan và nhấn mạnh vào thực hành thực tiễn, SOS MÔI TRƯỜNG đã tổ chức hơn 90 khóa đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cho các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trên toàn quốc.


Một số hình ảnh các khoá đào tạo, tập huấn:

08.JPG
12.JPG

20150424_143201.jpg
20150507_135633.jpg

IMG_1927.JPG
IMG_2509.JPG

IMG_4290.JPG
IMG_5007.JPG

IMG_5153-small.jpg
IMG_6130.JPG

Tap_huan_1.jpg
_DSC6459-small.jpg

_MG_0201.JPG
%C4%90%C3%A0o_t%E1%BA%A1o_nh%C3%A2n_l%E1%BB%B1c_-_small.jpg

%E1%BB%A8ng_ph%C3%B3_s%E1%BB%B1_c%E1%BB%91.JPG
20150227_151025.jpg
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop