Thông tư 46/2015/BLĐTBXH quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray...

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thông tư 46/2015/TT-BLĐTBXH Ban hành các quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe tời điện chạy trên ray; pa lăng xích kéo tay có tải trọng từ 1.000kg trở lên; trục tải giếng đứng; trục tải giếng nghiêng; sàn biểu diễn di động và nồi gia nhiệt dầu;
Có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2016;
Xem chi tiết tại file đính kèm
 

Đính kèm

 • QTKĐ 28 XE TỜI ĐIỆN CHẠY TRÊN RAY (MONORAY).doc
  201 KB · Lượt xem: 534
 • QTKĐ 29 KIỂM ĐỊNH PA LĂNG XÍCH KÉO TAY (1).doc
  149 KB · Lượt xem: 1,159
 • QTKĐ 30 TRUC TAI GIENG DUNG.doc
  196 KB · Lượt xem: 371
 • QTKĐ 31 TRUC TAI GIENG NGHIÊNG.doc
  237.5 KB · Lượt xem: 536
 • QTKĐ 32 SAN BIÊU DIỄN DI ĐỘNG.doc
  335 KB · Lượt xem: 486
 • QTKĐ 33 NỒI GIA NHIỆT DẦU.doc
  182.5 KB · Lượt xem: 547
 • thông tư 46-2015-TT-BLĐTBXH.doc
  77 KB · Lượt xem: 481
 • TT 46 BLÐTBXH.pdf
  37.2 KB · Lượt xem: 369
scroll-topTop