Thông tư Thông tư hướng dẫn lập đề an BVMT mới nhất

#21
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn làm ở đâu mà lắm rõ luật thế.
Cũng biết là tuân thủ theo luật nhưng ngừng 1 năm mà chưa ra văn bản mới để dân thực hiện lên xót ruột chút lên đây hỏi xem có ai biết thông tin. Biết đâu 1/4 này tròn 1 năm thì sẽ có văn vản mới. hihi
Mình làm đơn vị tư vấn thôi.
Giờ đối tượng mà lập Đề án phải chờ, hoặc làm văn bản lên Sở để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục tiếp theo thế thôi. Như vậy, Sở sẽ có văn bản trả lời cho cơ sở. Khi đó làm giấy tờ mà trình khi có đoàn kiểm tra
 
#22
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có phải mình quá gà hay không nhỉ ? sao mãi vẫn không hiểu mong mọi người giải đáp:
- Đối với các cơ sở hoạt động trước ngày 1/4/2015 -ngày hiệu lực của Ngị định 18/2015/NĐ CP có 36 tháng để hoàn thành giầy tờ thủ tục nếu chậm thì tất nhiên bị phạt .
- Đối với các cơ sở hoạt động sau ngày 1/4/2015 - ngày hiệu lực của dự án thì cứ theo từng bước làm thôi chứ nhỉ ? sao lại không tiếp nhận ?.
Còn mấy bác nói trên theo mình hiểu là cơ sở của các bạn hoạt động sau ngày 1/4/2015 nộp ĐABVMT thì được báo là hết hạn vì thời hạn của Thông tư 26/2015 chỉ có 3 năm . 3 năm ở đây là đối với các cơ sở hoạt động trước 1/4/2015 chứ nhỉ.
Tại luật hơi lằng nhằng bạn nhỉ., thà cứ hướng dẫn 2 loại 1 loại là đề án đã đi vào hoạt động và 1 loại chưa đi vào hoạt động làm ĐTM thì đỡ phải điều chỉnh lại luật
 
#23
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thì nói như bạn là rõ rồi còn gì.
Nghị định 18 và thông tư 26 là mở đường cho mấy cơ sở hoạt động trước 1/4/2015(mà chưa có ĐTM, KHBVMT) hoàn tất thủ tục môi trường bằng cách lập đề án.
Còn cái thằng mà sau ngày 1/4/2015 từ nghị định 18 có hiệu lực thì phải làm ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường chứ còn làm đề án cái gì. Nếu không làm thủ tục mà đi vào hoạt động thì phạt thôi.
 
#24
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thì nói như bạn là rõ rồi còn gì.
Nghị định 18 và thông tư 26 là mở đường cho mấy cơ sở hoạt động trước 1/4/2015(mà chưa có ĐTM, KHBVMT) hoàn tất thủ tục môi trường bằng cách lập đề án.
Còn cái thằng mà sau ngày 1/4/2015 từ nghị định 18 có hiệu lực thì phải làm ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường chứ còn làm đề án cái gì. Nếu không làm thủ tục mà đi vào hoạt động thì phạt thôi.
 
#25
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có phải mình quá gà hay không nhỉ ? sao mãi vẫn không hiểu mong mọi người giải đáp:
- Đối với các cơ sở hoạt động trước ngày 1/4/2015 -ngày hiệu lực của Ngị định 18/2015/NĐ CP có 36 tháng để hoàn thành giầy tờ thủ tục nếu chậm thì tất nhiên bị phạt .
- Đối với các cơ sở hoạt động sau ngày 1/4/2015 - ngày hiệu lực của dự án thì cứ theo từng bước làm thôi chứ nhỉ ? sao lại không tiếp nhận ?.
Còn mấy bác nói trên theo mình hiểu là cơ sở của các bạn hoạt động sau ngày 1/4/2015 nộp ĐABVMT thì được báo là hết hạn vì thời hạn của Thông tư 26/2015 chỉ có 3 năm . 3 năm ở đây là đối với các cơ sở hoạt động trước 1/4/2015 chứ nhỉ.
Sau ngày 1/4/2015 nếu các anh làm là vi phạm theo ĐTM tiến hành triển khai nhà máy khi chưa có ĐTM. Đúng theo luật sẽ bị xử phạt, đình chỉ, tạm dừng hoặc như nào đó sau đấy chờ Thông tư thay thế thì lập Đề án. Em thấy cái này nó rõ ràng rồi, ở đâu thì ở theo luật là đã hết thời gian 36 tháng để khắc phục sửa sai
 

tunhietdoi

New Member
#27

hienmt

New Member
#28
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có phải mình quá gà hay không nhỉ ? sao mãi vẫn không hiểu mong mọi người giải đáp:
- Đối với các cơ sở hoạt động trước ngày 1/4/2015 -ngày hiệu lực của Ngị định 18/2015/NĐ CP có 36 tháng để hoàn thành giầy tờ thủ tục nếu chậm thì tất nhiên bị phạt .
- Đối với các cơ sở hoạt động sau ngày 1/4/2015 - ngày hiệu lực của dự án thì cứ theo từng bước làm thôi chứ nhỉ ? sao lại không tiếp nhận ?.
Còn mấy bác nói trên theo mình hiểu là cơ sở của các bạn hoạt động sau ngày 1/4/2015 nộp ĐABVMT thì được báo là hết hạn vì thời hạn của Thông tư 26/2015 chỉ có 3 năm . 3 năm ở đây là đối với các cơ sở hoạt động trước 1/4/2015 chứ nhỉ.
mình nói đại khái thế này nhé Theo nghị định 18/2015/NĐ_CP có hiệu lực từ ngày 1/4/2015 chủ quy định về:
1/đôi tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đố với các dự án mới chưa đi vào hoạt đông, hoặc dự án đã hoạt động rồi mà có thay đổi như: quy trình công nghệ, thêm sản phẩm, tăng công suất,... cụ thể bạn xem trong nghj định
2/ dự án hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa có làm hồ sơ ban đầu (DTM, cam kết BVMT,...) thì được phép làm đề án bảo vệ môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ nghị định có hiệu lực.
3/ dự án hoạt động rồi nhưng sau ngày 1/4/2015: không thuộc diện được hướng dẫn làm đề án BVMT
 
Top