THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI.

letotohai

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
ba ria vungtau
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hôm 9/10 mình có đi dự hội thảo về quản lý chất thải nguy hại do Tổng cục Môi trường tổ chức cho các chủ vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Tại hội thảo Tổng cục Môi trường đã giới thiệu "Dự thảo thông tư hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại" sẽ được ban hành và có hiệu lực vào tháng 11 tới để thay thế cho thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 và quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006.
Thông tư hướng dẫn về quản lý chất thải nguy hại được ban hành dựa trên thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 và quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 đã đượcTổng Cục Môi trường chỉnh sửa và bổ sung thêm cho phù hợp với các điều kiện thực tế hiện nay.
Hiện nay thông tư này chưa ban hành nhưng mình có bản dự thảo nên gửi tới các bạn trong diễn đàn để tham khảo.
 

Đính kèm

  • THONGTU_HUONGDANQUANLY_CTNH.rar
    136.4 KB · Lượt xem: 2,582

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay đã ban hành Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 về Quản lý CTNH thay thế Thông tư 12/2006/TT-BTNMT, và Quyết định 23 về Danh mục CTNH. Các bạn có thể tải Thông tư 12/2011/TT-BTNMT tại file đính kèm.
Quy định mới về Qly CTNH se rat chặt chẽ và nhiều đổi mới. Để thực hiện được cần nghiên cứu kỹ.
Nhiều nội dung quy định chưa thực hiện nhưng sẽ có vướng mắc.
Ai quan tâm vào box này ta trao đổi nhé
 

Đính kèm

  • Thong tu so 12 QD ve Ql chat thai nguy hai.doc
    1.8 MB · Lượt xem: 573

dreamme126

Cây công nghiệp
Bài viết
107
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
các anh chị cho e cho e hỏi tí. hiện nay nhà máy e đã được cấp chứng từ CTNH. Số lượng CTNH đăng kí theo sự hướng dẫn của Sở TNMT. Nhưng trong thực tế lại còn it hơn nhiều nên Nhà máy vẫn còn tạm lưu giữ tại kho chứa của Nhà máy mà chưa kí hợp đồng với công ty xử lý CTNH nào và cũng chưa cập nhật hồ sơ giấy tờ vào chứng từ CTNH. VÌ thế Sở TNMT đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi: Không chuyển chứng từ CTNH cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.
Theo điều 25 của thông tư này thì bên em có cần phải kí hợp đồng vơi công ty xử lý CTNH để cập nhật vào chứng từ CTNH nữa ko?
 

h2t830326

Cỏ 4 lá
Bài viết
61
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn nói cụ thể hơn được không, vì theo như bạn nói: "...Nhà máy vẫn còn tạm lưu giữ tại kho chứa của Nhà máy mà chưa kí hợp đồng với công ty xử lý CTNH nào và cũng chưa cập nhật hồ sơ giấy tờ vào chứng từ CTNH..".Nếu theo như bạn trình bày như vậy thì bạn đã vi phạm quy định tại Điểm C, Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009.
Nếu đã bị xử phạt theo theo quy định trên thì sẽ không bị xử phạt đối với hành vi: Không chuyển chứng từ CTNH cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định (bị xử phạt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Nghị định số 117).
Theo quy định tại Khoản 5, Điều 25, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 thì chủ nguồn thải có thể chưa ký hợp đồng nhưng định kỳ 6 tháng/lần Chủ nguồn thải phải gửi văn bản Thông báo với Sở TNMT (bí quyết, cứ định kỳ 6 tháng bạn thông báo 1 lần, đến khi nào khối lượng nhiều thì ký hợp đồng chuyển giao).

Thân!
 
scroll-topTop