Thông tư quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường (Thông tư 28-33/2011/BTNMT)

anhhaihp

Mầm xanh
Bài viết
5
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.giaiphapmoitruong.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
6 thông tư quy định về Kỹ thuật quan trắc
1. Thông tư 28/2011/TT-BTNMT: Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn
2. Thông tư 29/2011/TT-BTNMT: Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa
3. Thông tư 30/2011/TT-BTNMT: Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất
4. Thông tư 31/2011/TT-BTNMT: Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển
5. Thông tư 32/2011/TT-BTNMT: Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mưa
6. Thông tư 33/2011/TT-BTNMT: Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất

Chúc cả nhà vui vẻ!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
scroll-topTop