Thông tư số 107/1999/TT-BNN-CS hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

meomaythongminh

Cây đầu làng
Bài viết
691
Nơi ở
HCMC
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
Số:107/1999/TT-BNN-CS​
Hà Nội,ngày 26 tháng 07 năm 1999
THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN​
Để thi hành các quy định trong Bộ Luật lao động và Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn vệ sinh lao động; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng danh mục các nghề được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động ngành nông nghiệp - PTNT.
Căn cứ Quyết định số 955/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/9/1998 của Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm độc hại, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện trong toàn ngành như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG:
Đối tượng áp dụng chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân là người lao động trực tiếp làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại kể cả cán bộ quản lý thường xuyên đi thanh tra, kiểm tra, giám sát hiện trường, cán bộ nghiên cứu, giáo viên giảng dạy, sinh viên thực tập, học sinh học nghề hoặc người thử việc trong các doanh nghiệp, cơ quan sau đây:
- Các doanh nghiệp Nhà nước;
- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các Công ty cổ phần;
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể;
- Cơ quan hành chính sự nghiệp.
 

Đính kèm

  • 107_1999_TT_BNN_CS.doc
    625 KB · Lượt xem: 508
scroll-topTop