Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010

nngoctu

Cây công nghiệp
Bài viết
275
Nơi ở
Nghe An
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Toàn bộ nội dung Thông tư03 QCVN đính kèm các bạn load về tham khảo nha:
+ QCVN 31: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt thép nhập khẩu;
+ QCVN 32: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu;
+ QCVN 33:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu.
 

Đính kèm

 • Thong tu_43_2010_TT_BTNMT.pdf
  119.5 KB · Lượt xem: 776
 • QCVN 31_2010_BTNMT.pdf
  582.5 KB · Lượt xem: 618
 • QCVN 32_2010_BTNMT.pdf
  544.5 KB · Lượt xem: 610
 • QCVN 33_2010_BTNMT.pdf
  531.5 KB · Lượt xem: 614
scroll-topTop