Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Cho mình hỏi thêm, trong đó có mấy mục chi
2. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, gồm:
...i) Hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại địa phương.
p) Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường
q) Các hoạt động khác có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
Nhưng đối với cấp huyện thì:
1. Chi cho kiểm tra thì gồm những nội dung gì? Đi ktra thì bán kính <15km không được thanh toán công tác phí
2. Chi cho xác nhận CKMT thì gồm những nội dung gì?
Các bạn giúp mình hướng dẫn chi tiết mấy cái mục này đối với cấp huyện, mình đang làm, ko có định mức khó làm quá
Cảm ơn
 
Top