Thu Gom , Xử Lý Chất Thải Nguy Hại

Đào Hồng Sơn

Hạt giống tốt
Bài viết
1

kimkhanh.jsc

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quý công ty -tập thể có nhu cầu vận chuyển chất thải nguy hại xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KIM KHÁNH
Chuyên:vận chuyển chất thải nguy hại (đươc phép của bộ tài nguyên và môi trường-tổng cục môi trường cấp ngày 24 tháng 8 năm 2011)
Địa chỉ văn phòng: số 5, ngõ 191,đường Nguyễn Khang,Phường Yên Hòa,Quận Cầu Giấy ,Hà Nội
Điện thoại :043.7848930 hoặc 0948286696(anh Khánh) Fax:043.7848930
 
scroll-topTop