Nước cấp Thử nghiệm hiệu quả diệt khuẩn của thiết bị Hydro Flow

HydroFlowVN

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mục tiêu thử nghiệm: Kiểm nghiệm hiệu quả diệt khuẩn của thiết bị Hydro Flow

Nguồn nước sử dụng cho thử nghiệm: Nước thải sinh hoạt

z3853163106851-062ff6ff9ca7a57945f778b56d08fd2f-07eb8b6d-b178-40d2-ac9f-a44841e090a6.jpg


Thiết bị sử dụng gồm: Thiết bị HydroFlow S38, bơm nước tuần hoàn, 1 thùng nhựa 20lit, 2 chai lấy mẫu được khử trùng bằng cồn công nghiệp

z3853205051815-3c9ffd0944b201e68e66d967f8e285be.jpg


Phương pháp thực hiện:

Lấy 20 lit nước thải sinh hoạt cho vào thùng nhựa, chạy tuần hoàn 5 phút để đảm bảo nước được trộn đều và lấy mẫu nước

z3853168870579-95531f66f007a55d8588f7be5283abbf-53862d92-3bd9-451c-ad61-10bb550df285.jpg


Lấy mẫu nước trước khi xử lý gửi Pasteur.

z3853218899169-07338c3e6848bb91beaac03767079688.jpg


Lắp đặt thiết bị Hydro Flow S38 ở đường hút của bơm.

z3853203426566-31c59119f074d3afe73f852cbf6bbb62.jpg


Thiết bị đã hoạt động. Chạy bơm tuần hoàn trong 5 giờ

z3853212267341-037b989eb32c03216a51881fbf00c34f-66d0a051-d2d4-428a-8fed-9babdc99bed9.jpg


Lấy mẫu sau khi xử lý 5 giờ

z3853226999196-56effa8c6564d20fc7f842b9d67a623d.jpg


Trước khi xử lý

6e44d272de484222a99098920cf2bf95-0001-c1be68a1-f1ad-45c8-a8a5-fe71425854d6.jpg


Sau khi xử lý
1fa9418f7c1d429385bd39d37280e3db-0001-1-17ca4095-ade3-4a8c-8dde-14caed08f255.jpg


Kết quả

- Tổng số vi khuẩn hiếu khí : Hiệu quả xử lý đạt 92.7%

- Coliform : Hiệu quả xử lý đạt 86.4%

- Ecoli : Hiệu quả xử lý đạt 98%
 

HydroFlowVN

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
loại này có công suất lớn hơn không. thời gian chạy tuần hoàn như vậy sợ quá lấu khó áp dụng thực tế
Thiết bị có nhiều model phù hợp cho các đường ống công nghiệp < 2 mét a ạ. Thời gian tuần hoàn ngắn hơn hiệu quả sẽ thấp hơn. Ưu điểm thiết bị xử lý được nước có độ đục , nhiễm mặn. Thiết bị có các chức năng khác như chống cặn, chống ăn mòn nên có thể ứng dụng cho nhiều lĩnh vực
 
scroll-topTop