Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thư ngỏ mời tham gia Câu lạc bộ Yêu Môi Trường

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L

P.S: Nhằm mở rộng phát triển câu lạc bộ YEUMOITRUONG và tăng số lượng tham gia câu lạc bộ nên Jane đã làm một đoạn thư ngỏ này. Vói hy vọng các bạn đứng đầu mỗi câu lạc bộ trực thuộc của mỗi trưong đại học sẽ in ra và truyền tay đến các bạn khác. Điều này sẽ giúp clb ngày càng được lớn mạnh. Đoạn thư ngỏ này còn nhiều phần cần chinh sửa, có gì các bạn giup dỡ nhé!!!:3316978:​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Chủ đề mới

Top