Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thủ tục hành nghề môi trường

huan

New Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thu tục hành nghề môi trường

Môi trường hiện nay cũng có rất nhiều lĩnh vực. Bạn muốn hành nghề gì thì phải nói rõ với chia sẻ với bạn được.
VD: - Hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
- Hành nghề tư vấn ĐTM hoặc cam kết BVMT, đề án BVMT
- Hành nghề quan trắc, kiểm soát ô nhiễm...
 

huan

New Member
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Điều kiện hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại được quy định tại khoản 1, mục II, Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại. Bạn đọc và tìm hiểu thêm nhé.
 
Top